Bioszállító Törzsvásárlói pontrendszer

A weboldalunkon történő vásárlással automatikusan csatlakozol törzsvásárlói programunkhoz. A regisztrációval automatikusan elfogadod a törzsvásárlói program általános részvételi feltételeit.
A törzsvásárlói tagsággal valamennyi termék vásárlása után értékes jutalompontokat gyűjthetsz, amelyeket a következő vásárlások alkalmával kedvezményre válthatsz.

A jutalompont számítás módja:

Alapesetben minden 100 Ft vásárlás után 1 pontot írunk jóvá. Akciós jelleggel a pont jóváírás feltételeit egyoldalúan módosíthatjuk, erről információt a főoldalon vagy az egyes termékek leírásánál találsz, illetve a hírlevélben értesülhetsz róla. Az aktuálisan rendelkezésedre álló pontok összege Rendelési űrlapon valamint bal oldalt a Jelszóváltoztatás menüpont felett megtekinthető. Vásárlás esetén lehetőséged van a korábban összegyűjtött pontok beváltására, amit a rendszer kedvezmény formájában biztosít.

Jutalompont beváltás módja: minden 1 pont = 1 Ft. A kedvezmény minden esetben a számla szállítási költség nélküli végösszegéből kerül levonásra. A gyűjtött pontokat a szállítási költség csökkentésére nem használhatod fel. A gyűjtött pontok csak és kizárólag kedvezmény igénybevételére használhatók fel, készpénzre nem átválthatók.

A törzsvásárlói pontok beváltására a vásárlástól számított 90 nap áll rendelkezésére. A 90 nap lejárta előtt 7 nappal kiküldünk egy tájékoztató e-mailt. Amennyiben nem használja fel a pontokat és túllépi a 90 napot a törzsvásárlói pontjait töröljük.

A Bioszállító Törzsvásárlói program részvételi feltételei:

A program törzsvásárlója lehet bármely természetes vagy jogi személy.

A Bioszállító törzsvásárlói programba történő jelentkezés módja: a Bioszállító webáruházban történő sikeres vásárlás. A weboldalon történő regisztrációval a törzsvásárló elfogadja a Bioszállító Törzsvásárlói program részvételi feltételeit, valamint annak későbbi módosításait. A regisztráció során megadott adatokban bekövetkezett változás esetén a törzsvásárló köteles adatait módosítani a Bioszállító webáruház oldalán kezelt adatlapján.

A Törzsvásárlói regisztrációval a Bioszállító webáruház törzsvásárlói tagja kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait valamint a törzsvásárlói tranzakcióinak adatait a Soko Internet Shop Kft saját üzleti tevékenysége érdekében kezelje és feldolgozza, továbbá a törzsvásárlót írásbeli információkkal, ajánlatokkal megkeresse. A Soko Internet Shop Kft kijelenti, hogy az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja. A törzsvásárlói tagok adatait és a tranzakciós adatokat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli és dolgozza fel. A törzsvásárló jogosult az adatkezelési hozzájárulását a Soko Internet Shop Kft.-hez intézett írásos bejelentés útján részlegesen vagy teljesen visszavonni. Amennyiben a törzsvásárló az adatkezelési hozzájárulást oly mértékben vonja vissza, hogy az lehetetlenné teszi az általa lebonyolított ponttranzakciók begyűjtését, nyilvántartását, elszámolását, vagy egyéb, a programhoz kapcsolódó jogok érvényesítését, illetve kötelezettségek teljesítését, úgy a fenti visszavonó nyilatkozat egyúttal a programban való részvétel és a regisztráció felmondását jelenti a törzsvásárló részéről.

A Bioszállító webáruházban történő minden egyes vásárlás alkalmával törzsvásárlói pontok kerülnek jóváírásra. Minden 100 Ft vásárlási összeg után alapesetben 1 törzsvásárlói pont kerül jóváírásra. A Bioszállító webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy akciós jelleggel a törzsvásárlói pontok jóváírásának módján egyoldalúan változtasson vagy bizonyos termékek esetén további pontokat írjon jóvá.

Az aktuális törzsvásárlói pontegyenleg a Jelszóváltoztatás menüpont felett bármikor megtekinthető. Egy adott megrendelés után járó pontok jóváírása a sikeres kézbesítés vagy átvétel után történik meg. Amennyiben a pontok jóváírása során valamilyen okból nem a megfelelő pontszám kerül regisztrálásra, a törzsvásárlónak azt email vagy telefon útján azonnal jeleznie kell a weboldal üzemeltetője felé.

A gyűjtött pontok csak és kizárólag kedvezmény igénybevételére használhatók fel, készpénzre nem átválthatók. Vásárláskor, ha pontbeváltás történik, 1 pont 1 Forint árengedménynek felel meg. A pontbeváltás során vásárolt termékek után járó pontok ugyanúgy jóváírásra kerülnek, mint ha nem pontbeváltással fizetne a törzsvásárló. A gyűjtött pontok más regisztrált tagnak nem átadhatók és más regisztrált tagok pontjaival nem összevonhatók. A kedvezmény minden esetben a számla szállítási költség nélküli végösszegéből kerül levonásra. A gyűjtött pontok a szállítási költség csökkentésére nem használhatók fel.

A Soko Internet Shop Kft. jogosult a törzsvásárlónak a programban való részvételét azonnali hatállyal megszüntetni, ha neki felróható okból igazoltan hamis adatokat közöl a regisztráció során. Fenti esetben a Soko Internet Shop Kft. mentesül a törzsvásárlónak a megszüntetés időpontjában meglévő pontegyenlege beváltási kötelezettsége alól.

A törzsvásárlónak jogában áll regisztrációját és a törzsvásárlói programban való részvételét egyoldalúan azonnali hatállyal bármikor megszüntetni, amelyet írásos formában az info@bioszallito.hu e-mail címre írt levélben tehet meg. A regisztráció megszűnése a Soko Internet Shop Kft.-hez való beérkezéssel hatályosul. A törzsvásárlói programról való lejelentkezéssel a webáruházban történt regisztráció is megszűnik.

A Soko Internet Shop Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció bármilyen okból történő megszűnése esetén a korábban gyűjtött pontokat törölje rendszeréből.

A Soko Internet Shop Kft. törzsvásárlói pontgyűjtő programja határozatlan időtartamú.

A Soko Internet Shop Kft. jogosult a törzsvásárlói programot megszüntetni vagy a pontgyűjtés módját és feltételeit saját hatáskörben bármikor egyoldalúan megváltoztatni a törzsvásárlók 30 nappal korábbi értesítésével, amely írásos levél (e-mail) formájában a regisztráció során megadott email címre történik. A törzsvásárlói program megszűnése esetén az értesítés kiküldésétől kezdve a pontok kibocsátása megszűnik, a korábban megszerzett pontok beváltására 30 napig van lehetőség. A 30 nap leteltével az addig be nem váltott pontok megszűnnek, a továbbiakban a program megszűnéséből és a be nem váltott pontokból eredő igényérvényesítésre nincs mód.

A Soko Internet Shop Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a Bioszállító Törzsvásárlói program jelen részvételi feltételeit egyoldalúan módosítsa azzal a feltétellel, hogy az esetleges változás(ok)ról a törzsvásárlókat írásos formában, e-mail útján tájékoztatja.

A Soko Internet Shop Kft. nem felel a törzsvásárlókat terhelő vagy rájuk áthárított közteher-kötelezettségek teljesítéséért, hacsak jogszabály ennek ellenkezőjét nem írja elő. A törzsvásárlói pontok kibocsátásával és beváltásával kapcsolatos esetleges közterhek (adók, járulékok, illetékek, hatósági díjak stb.) - amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik - a törzsvásárlókat terhelik. Ez érvényes arra az esetre is, amikor valamely jogszabály a közteher elsődleges kötelezettjeként a Soko Internet Shop Kft-t jelöli meg, de megengedi ennek továbbhárítását a törzsvásárlókra.

A Soko Internet Shop Kft. bármilyen okból történő megszűnése esetén a törzsvásárlói pontok automatikusan törlődnek a rendszerből, ebből eredendően kártérítés nem igényelhető.

Az informatikai rendszer és az adatkapcsolat esetén fellépő hiba a Soko Internet Shop Kft-nek fel nem róható helyzetnek minősül, így abból eredően vele szemben igényt érvényesíteni nem lehet.

A Soko Internet Shop Kft. nem ellenőrzi, hogy a törzsvásárlók által a regisztráció során vagy egyéb módon közölt adatok a valóságnak megfelelnek-e; az ebből eredő esetleges visszaélések/igények miatt a Soko Internet Shop Kft-vel szemben minden jogi út kizárva.

A Soko Internet Shop Kft. jogosult a weboldal üzemeltetését egyoldalúan karbantartás, vagy egyéb ok miatt szüneteltetni, melyről lehetőség szerint előzetesen a weboldalon köteles a felhasználókat értesíteni. A szüneteltetésből eredő esetleges igényekkel összefüggésben a Soko Internet Shop Kft. felelősséget nem vállal.

A Soko Internet Shop Kft. jogosult utólag a technikai vagy adminisztrációs hiba folytán tévesen jóváírt pontokat a törzsvásárlótól előzetesen írásos értesítés és indoklás mellett visszavonni, illetve köteles az ugyanilyen okból kifolyólag tévesen levont pontokat a törzsvásárló részére utólagosan jóváírni. A Soko Internet Shop Kft-nek az előző mondatban foglalt joga illetve kötelezettsége a hiba bekövetkezése napjától számított egy éven belül évül el.

kiszállítás magyarországon belül: 890 Ft személyes átvétel: 1077 Budapest, Dohány u. 38.