Felhasználási feltételek

A szerződés tárgya a Best Bangor Kft. internetes áruházában található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg.

Adataink:
Cég képviselője: Korabi Enesz és Somfai Gergely
Cím: 1117. Budapest, Budafoki út 183.
Adóigazgatási szám: 24283553-2-13
Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-162761
Vezetve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság-nál
Telefonszám: 06-1-800-9800
Email cím: info@bioszallito.hu

A megrendelőlap kitöltésével és elküldésével és annak a Best Bangor Kft. e-mail által történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.S.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a Best Bangor Kft. 1117. Budapest, Budafoki út 183. (Adószám: 24283553-2-13, Cégjegyzékszám: 13-09-162761, telefon: 06-1-800-9800; e-mail: info@bioszallito.hu) mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:

A Szállító köteles utánvéttel vagy futárszolgálat útján a Vevő által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.

Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szállító által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat - mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza - készpénzben a kézbesítő részére kifizetni.

A vevőnek jogában áll, a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást telefonon jelezheti a 06-1-800-9800 telefonszámon.

Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.S.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.

A honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a Best Bangor Kft. nem iktatja.

A Webáruház üzemeltetője
Best Bangor Kft.
1117. Budapest, Budafoki út 183.
Telefon: 06-1-800-9800
kiszállítás magyarországon belül: 890 Ft személyes átvétel: 1077 Budapest, Dohány u. 38.